Smútočné oznámenia 2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 28.01.2023 / pridané: 30.01.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 28.01.2023 / pridané: 30.01.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 28.01.2023 / pridané: 30.01.2023

Naše Topoľčianky
foto: 28.01.2023 / pridané: 30.01.2023


Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 27.01.2023 / pridané: 28.01.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 27.01.2023 / pridané: 28.01.2023

Naše Topoľčianky
foto: 25.01.2023 / pridané: 26.01.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 24.01.2023 / pridané: 25.01.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 24.01.2023 / pridané: 25.01.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 21.01.2023 / pridané: 23.01.2023

Naše Topoľčianky
foto: 19.01.2023 / pridané: 21.01.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 19.01.2023 / pridané: 20.01.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 19.01.2023 / pridané: 20.01.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 18.01.2023 / pridané: 19.01.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 15.01.2023 / pridané: 16.01.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 12.01.2023 / pridané: 13.01.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 12.01.2023 / pridané: 13.01.2023

DH SKÝCOVANKA

foto / info: 10.01.2023 / pridané: 11.01.2023

Akosi často nás opúšťajú….🖤

Zajtra (11.01.2022) sa na cintoríne v Topoľčiankach rozlúčime s dlhoročným členom našej dychovky , PhDr.Ernestom Hasprom. Sprevádzal naše vystúpenia dlhé roky a bol manažérom DH Skýcovanky. Prežili sme s ním mnoho krásnych chvíľ a veselých vystúpení. Odprevadíme ho na jeho poslednej ceste po omši o 14. hodine. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť smútiacej rodine!

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 10.01.2023 / pridané: 11.01.2023

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov

foto / info: 09.01.2023 / pridané: 11.01.2023

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 7. januára 2023 vo veku 87 rokov nás predišiel do večnosti pán Jaroslav Zbonka. Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v utorok 10. januára 2023 o 13:30 hod. Po svätej omši telesné pozostatky zosnulého budú uložené do hrobu na miestnom cintoríne.

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 09.01.2023 / pridané: 10.01.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 08.01.2023 / pridané: 09.01.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 08.01.2023 / pridané: 09.01.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 08.01.2023 / pridané: 09.01.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 07.01.2023 / pridané: 08.01.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 04.01.2023 / pridané: 05.01.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 03.01.2023 / pridané: 04.01.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 03.01.2023 / pridané: 04.01.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 03.01.2023 / pridané: 04.01.2023


Park Topoľčianky
So zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že nás dnes navždy opustil náš dlhoročný člen, kamarát a spolubrigádnik, Miško Valašík. S Miškom si pamätám moju úplne prvú brigádu v lete 2011, spolu sme začínali v historickom klube, pravidelne robili na brigádach a často sme spolu debatovali, či už u neho v altánku na krásnej udržiavanej záhrade, v obci alebo na výletoch. Miško nám bude chýbať, spomeňme si naňho, a spomínajme v dobrom, veď inak sa naňho ani nedá.Posledná rozlúčka s Miškom bude v sobotu 7.1.2023 o 11:00 hod. na miestnom cintoríne.
FOTOGALÉRIA: https://www.parktopolcianky.sk

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 02.01.2023 / pridané: 03.01.2023Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 02.01.2023 / pridané: 03.01.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 02.01.2023 / pridané: 03.01.2023

Pohrebná Služba Nostalgia Zlaté Moravce
foto: 02.01.2023 / pridané: 03.01.2023

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 31.12.2022 / pridané: 02.01.2023


SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 31.12.2022 / pridané: 02.01.2023


SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 30.12.2022 / pridané: 02.01.2023


Naše Topoľčianky
foto: 30.12.2022 / pridané: 02.01.2023