Od 1.4.2024 bola zastavená prevádzka všetkých spojov v MHD Zlaté Moravce

zdroj: 26. marca 2024 | zlatemoravce.eu

Mesto Zlaté Moravce oznamuje cestujúcej verejnosti,
že od 1. apríla 2024 bude zastavená prevádzka všetkých spojov v MHD Zlaté
Moravce. Spoje v MHD Zlaté Moravce budú prenesené na spoje prímestskej
autobusovej dopravy nasledovne:
4071 O 1/3 Železničná stanica – Danfoss prenesený na linku 407 416
407102/2, 3, 6, 9, 11 a 16 Autobusová stanica – Danfoss prenesené na linku 407 417
407104/4 Prílepy -Autobusová stanica prenesený na linku 407406
Príloha
– CP linky MHD 407101 Železničná stanica- Námestie A. Hlinku – Železničná stanica
– CP linky MHD 407102 Železničná stanica – Danfoss
– CP linky MHD 407104 Autobusová stanica – Prílepy
– vývesky z jednotlivých zastávok v rámci mesta – smer na autobusovú stanicu – platné od 1.4.2024

PRÍLOHY:
* ZM, AS 4
* ZM, AS 4 M
* prílohy