Hejného metóda: Matematika môže deti naozaj baviť

zdroj: 2024 | SALATIKOVCI | Základná škola sv. Don BOSCA Zlaté Moravce
článok: eduworld.sk

06.04.2024 / Viete, čo má spoločné autobus a mucholapka? Nie? Škoda! Matika Hejného metódou je neuveriteľná zábava. Uschopňuje nás hľadať vlastné riešenia aj logicky myslieť…

02.05.2024 / πr 2 alebo rozkrájaná PIZZA. HEJNÉHO matematika je pre mnohých 13. komnatou, ale nemusí byť! Poďme sa pozrieť na ôsmakov, ktorí si sami odvodia obvod a obsah kruhu zo skoroobdľžnika.

21.06.2024 / Matematika s pani účiteľkou Herdovou. Piata trieda si osvojovala sčítanie a odčítanie kladných aj záporných čísel pomocou krokovacieho pásu.