Na týchto miestach v Zlatých Moravciach nájdete parkovacie automaty

zdroj: . jún 2024 | crz.gov.sk | zlatemoravce.digitalnemesto.sk
viac článkov: Parkovanie v Zlatých Moravciach: zm33.sk

Umiestnenie parkovacích automatov na miestnych komunikáciách v meste Zlaté Moravce :
MC Bernolákova pri Dennom stacionári – 1 ks
MC Robotnícka pri poliklinike – 1 ks
MC Robotnícka – 2ks
MC Sama Chalupku – 1 ks
MC Janka Kráľa – 1 ks
MC Andreja Kmeťa – 1 ks
Námestie A. Hlinku pred poštou – 1 ks

Parkovací automat by mal obsahovať: grafický LCD displej, integrovanú rozšírenú solárnu jednotku,
termo tlačiareň, štandardné ukotvenie s nástavcom, monitorizovaný mincovník, príjem mincí Euro, pevnú
pokladňu s výberovým boxom, software, flexibilnú tlač lístku, možnosti viacerých jazykov a tarifných
skupín, výberové kľúče, mechanický zámok pre horné a dolné dvere, zámok montážnych dverí,
klávesnica, modem 3G/4G s príslušenstvom, bezkontaktná čítačka bankových kariet, bezhotovostná
a hotovostná konfigurácia, montáž na pripravený stavebný základ a inicializácia, základné zaškolenie
a manuál obsluhy, smartfólio, funkcionalita zadávania registračných značiek, zasielanie dát.