Na týchto uliciach v Zl. Moravciach bude odstávka teplej úžitkovej vody

Plánované odstávky túv – Teplárne ZM s.r.o.

Dobrý deň Na základe naplánovaných odstávok túv, Vám zasielame termíny jednotlivých odstávok, ako aj dotknuté objekty.

S pozdravom
Ľuboš  Kubica
vedúci Teplárne
Teplárne ZM s.r.o.

Hviezdoslavova 84
953 01 Zlaté Moravce
L.Kubica@teplarne.sk
mob. 0917/ 611 322
tel. + 421 376511341

Plánované odstávky teplej úžitkovej vody – TÚV.

Týmto Vám oznamujeme, že na
základe dodržania zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 §26, bod (1.a),
v daných termínoch budú prebiehať odstávky dodávok TÚV, pre obyvateľov bytových
domov. Teplárne ZM s.r.o., ako Váš dodávateľ tepla v daných termínoch bude
realizovať plánovanú rekonštrukciu primárnych a sekundárnych rozvodov
tepla v meste Zlaté Moravce.

Termíny a objekty, ktorých sa týkajú odstávky:

od:  3.6.2024 do  27.6.2024

1.Mája 26-28, Duklianska 3-9,
Duklianska 6-8.

od:  10.6.2024  do  27.6.2024

1.Mája 1-3, 5-7, 9-11, 13-15,
Duklianska 11-17, Duklianska 2, 2A, 4.

Odstávky teplej úžitkovej vody
budeme realizovať výhradne v nevyhnutnom čase, preto Vás žiadame o trpezlivosť
a zhovievavosť. Začiatok plánovaných odstávok bude v daných termínoch
od 8:00 hod. a ukončenie odstávok do 20:00 hod
. Rekonštrukcie
rozvodov tepla sú nevyhnutné pre skvalitňovanie našich služieb, poskytovaním bezporuchových
dodávok tepla pre našich odberateľov. 

Ďakujeme za pochopenie