Najčastejšie značky

POZVÁNKA na 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

Mesto Zlaté MoravceMestský úrad, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––P o z v á n k ana 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciachktoré sa uskutoční dňa 10.…