Danciny ZušZM

Čas strávený na pódiu je čistý adrenalín, láska, emócia, sila, energia… a to všetko skrz náš tanec 😍

Tanec ďakujeme, že si 🙏

Opäť si nesieme domov krásne zážitky a emócie zo súťaže a skvelé ocenenia a umiestnenia.

Naše choreografie ovládli tanečnú kategóriu scénických tancov vo všetkých vekových kategóriách a v OPEN sme takisto neobišli bez podiových umiestnení 🤩

1. Miesto sólo BODY
1. Miesto sólo BROKEN
1. Miesto duo IS IT JUST ME
1. Miesto form. NEVER GIVE UP ON US
1. Miesto form. BEFORE YOU GO
1. Miesto WONDER
1. Miesto DON´T GIVE UP ON ME
1. Miesto LET´S GO
2. Miesto SCOOBY DOO