RANČ ČAKÝŇ – Denný letný tábor (termíny, program, cena)

Ranč Čakýň: facebook.com
– Ranč sa nachádza medzi obcami Slažany a Neverice