Rekonštrukcia Robotníckej ulice za viac ako 450 tisíc EUR + dátum, projekt, dotácia…

zdroj: 05.07.2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce | teraz.sk

Mesto Zlaté Moravce oznamuje všetkým občanom, účastníkom cestnej premávky
a majiteľom prevádzok, že od 1. augusta 2023 bude prebiehať rekonštrukcia miestnej cesty na ulici Robotnícka v Zlatých Moravciach, s finančnou podporou nenávratného príspevku z Ministerstva vnútra SR.

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné obmedzenia a zároveň
Vás prosíme o pochopenie a trpezlivosť.


Premávka bude riadená dočasným dopravným značením, ktoré bude realizované v zmysle vypracovanej Projektovej dokumentácie odsúhlasenej Krajským dopravným inšpektorátom v Nitre.


Projektová dokumentácia je zverejnená na oficiálnej stránke mesta Zlaté Moravce.
Ďakujeme za pochopenie.

– Mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 266.737 eur.
– Celkové náklady sú vyčíslené na 455.974 eur.
– Rozdiel 189.237 eur bude hradený z rozpočtu mesta.


doplnené: 12.07.2023 / 22:12 hod: Mesto Zlaté Moravce zrekonštruuje komunikáciu a chodník na Robotníckej ulici a chodník na Ulici 1. mája.