VIDEO: ZABUDNUTÁ ŽELEZNIČNÁ TRAŤ – Lužianky – Zlaté Moravce

zdroj: 24. august 2023 | Michal FEIK

Už je to 20 rokov, čo bola na tejto trati zastavená pravidelná osobná doprava. Napriek tomu koľaje a stanice stále existujú. Pozývam vás na výlet po železničnej trati, ktorá kedysi spájala Považie s Pohroním.

Železničná trať v úseku medzi Lužiankami a Zlatými Moravcami bola vybudovaná za prvej Československej republiky, v roku 1938, počas veľkých investícií do železničnej infraštruktúry. Trať je výnimočná tým, že nemá ani jedno úrovňové križovanie s cestnými komunikáciami. Vedie po násypoch, mostoch a viaduktoch či v zárezoch.

Význam trate sa ukázal najmä počas Slovenského štátu, kedy sme prišli o južné územia, a táto trať tvorila jedinú spojnicu Bratislavy so Zvolenom.

Doprava na trati postupne upadala, až bola v roku 2003 osobná doprava na trati zastavená. Úsek medzi Lužiankami a Dražovcami bol v roku 2015 úplne zrušený. V mieste, kadiaľ niekedy viedla železničná trať, dnes stojí automobilka.

Napriek tomu, že po trati osobné vlaky nejazdia, Železnice SR ju stále udržiavajú a dokonca sa z času na čas na nej objaví aj nákladný vlak.

V nedeľu 20. 8. 2023 sme sa po tejto trati mohli odviezť historickým motoráčikom.


FOTO – facebook.com

Video a strih: Michal Feik
Výprava: Michal Feik, Marek Bulík, Alena Schinglerová

Hudba:
Alex-Productions – New Lands
Rafael Krux – The Epic 2
Luke Bergs & Lichu – Summer Breeze

Foto:
Archív Železníc Slovenskej republiky
loco-photo-net
Železnica Zlaté Moravce

Špeciálne poďakovanie:

Retro Train – Bernat Izard a Benjamin Frenko
Ladislav Martinkovič