18 ročný vodič prekročil rýchlosť o…

zdroj / foto: 2. január 2024 | facebook.com | Polícia SR – Nitriansky kraj

🏎 RÝCHLOSŤ MÔŽE BYŤ LÁKAVÁ, ALE BEZPEČNOSŤ JE PRVORADÁ. 18 ROČNÝ VODIČ PREKROČIL RÝCHLOSŤ O 67 KM/H 😳

👮 Dopravní policajti z Krajského dopravného inšpektorátu Nitra vykonávali počas osobitnej kontroly meranie najvyššej dovolenej rýchlosti na ceste I/65 v katastri obce Neverice.

➡️Porušenie zákona zaznamenali u vodiča vozidla Volkswagen Golf, ktorý viedol vozidlo mimo obce rýchlosťou 157 km/h. Na uvedenom úseku je povolená 90 km/h, čím prekročil najvyššiu povolenú rýchlosť o 67 km/h.

✅Policajti 18 ročnému vodičovi uložili blokovú pokutu vo výške 700,-€ a z dôvodu insolventnosti zadržali aj vodičský preukaz.💶🪪

☝️ Upozornenie pre „novopečených“ vodičov:

⚖️„V zmysle § 91a zákona o cestnej premávke, pokiaľ sa do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia ešte raz dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročí rýchlosť jazdy, bude musieť absolvovať podľa rozhodnutia správneho orgánu rehabilitačný kurz pre vodičov, doškoľovací kurz, resp. skúšku z odbornej spôsobilosti.“

JAZDITE ZODPOVEDNE‼️