Smútočné oznámenia 2024

–> V apríli 2024 nás navždy opustili títo Zlatomoravčania
–> V marci 2024 nás navždy opustili títo Zlatomoravčania
–> Vo februári 2024 nás navždy opustili títo Zlatomoravčania
–> V januári 2024 nás navždy opustili títo Zlatomoravčania

–> V októbri – decembri 2023 nás navždy opustili títo Zlatomoravčania
–> V septembri 2023 nás navždy opustili títo Zlatomoravčania
–> V auguste 2023 nás navždy opustili títo Zlatomoravčania
–> V júli 2023 nás navždy opustili títo Zlatomoravčania

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 27.05.2024
pridané: 28.05.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 27.05.2024
pridané: 28.05.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 25.05.2024
pridané: 26.05.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 24.05.2024
pridané: 25.05.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 24.05.2024
pridané: 25.05.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 24.05.2024
pridané: 25.05.2024

Obec Jelenec
foto: 21.05.2024
pridané: 22.05.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 21.05.2024
pridané: 22.05.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 20.05.2024
pridané: 21.05.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 19.05.2024
pridané: 20.05.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 18.05.2024
pridané: 19.05.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 15.05.2024
pridané: 16.05.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 13.05.2024
pridané: 14.05.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 13.05.2024
pridané: 14.05.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 13.05.2024
pridané: 14.05.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 12.05.2024
pridané: 13.05.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 12.05.2024
pridané: 13.05.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 11.05.2024
pridané: 12.05.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 10.05.2024
pridané: 11.05.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 10.05.2024
pridané: 11.05.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 10.05.2024
pridané: 11.05.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 10.05.2024
pridané: 11.05.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 09.05.2024
pridané: 10.05.2024

Naše Topoľčianky
foto: 08.05.2024
pridané: 09.05.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 07.05.2024
pridané: 08.05.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 06.05.2024
pridané: 07.05.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 04.05.2024
pridané: 05.05.2024

Navždy nás opustil známy zlatomoravecký doktor.

MUDr. Jozef Šedivý
stomatológ, stomatochirurg, čeľustný ortopéd

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 03.05.2024
pridané: 04.05.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 03.05.2024
pridané: 04.05.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 03.05.2024
pridané: 04.05.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 02.05.2024
pridané: 02.05.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 30.04.2024
pridané: 01.05.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 30.04.2024
pridané: 01.05.2024

Smútočné oznámenia (3) (30.04.2024)

Vo veku 83 rokov nás navždy opustila…

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 29.04.2024
pridané: 30.04.2024

Smútočné oznámenia (2) (30.04.2024)

Vo veku 82 rokov nás navždy opustila…

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 29.04.2024
pridané: 30.04.2024

Smútočné oznámenia (1) (30.04.2024)

Vo veku 94 rokov nás navždy opustila…

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 29.04.2024
pridané: 30.04.2024

Smútočné oznámenia (1) (29.04.2024)

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 28.04.2024
pridané: 29.04.2024

Do večnosti odchádzaš spať, plače každý kto Ťa mal rád. Odchádzaš od nás, mu ostávame v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným a známym, že dňa 28.04.2024 vo veku nedožitých 90 rokov nás navždy opustila Žofia OBERTOVÁ rod. Hodošiová.

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa bude konať 30.4.2024 v utorok o 14:00 hod. zač.sv.omše. Pohrebné obrady budú pokračovať na cintoríne v obci Beladice časť Veľké Chrášťany.

Pohrebná služba SLZA
0905 349 039

Smútočné oznámenia (2) (29.04.2024)

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
foto: 28.04.2024
pridané: 29.04.2024

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 28. apríla 2024 v 82. roku života odovzdala svoju dušu Stvoriteľovi náša sestra Helena Zrastáková. Čas pohrebných obradov bude upresnený neskôr.

Smútiacej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť.
R.I.P.

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 26.04.2024
pridané: 27.04.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 26.04.2024
pridané: 27.04.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 24.04.2024
pridané: 25.04.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 23.04.2024
pridané: 24.04.2024

Obec Jelenec
foto: 22.04.2024
pridané: 23.04.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 22.04.2024
pridané: 23.04.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 22.04.2024
pridané: 23.04.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 18.04.2024
pridané: 19.04.2024

Obec Jelenec
foto: 17.04.2024
pridané: 18.04.2024

Naše Topoľčianky
foto: 17.04.2024
pridané: 18.04.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 14.04.2024
pridané: 15.04.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 13.04.2024
pridané: 14.04.2024

Obec Jelenec
foto: 09.04.2024
pridané: 10.04.2024

Naše Topoľčianky
foto: 09.04.2024
pridané: 10.04.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 08.04.2024
pridané: 09.04.2024

Naše Topoľčianky
foto: 08.04.2024
pridané: 09.04.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 06.04.2024
pridané: 08.04.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 06.04.2024
pridané: 08.04.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 04.04.2024
pridané: 05.04.2024

Naše Topoľčianky
foto: 04.04.2024
pridané: 05.04.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 03.04.2024
pridané: 04.04.2024

Obec Jelenec
foto: 28.03.2024
pridané: 03.04.2024

Obec Jelenec
foto: 01.04.2024
pridané: 03.04.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 01.04.2024
pridané: 02.04.2024

Facebook
foto: 30.03.2024
pridané: 01.04.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 27.03.2024
pridané: 28.03.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 27.03.2024
pridané: 28.03.2024

Navždy nás opustil známy zlatomoravecký doktor

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 27.03.2024
pridané: 28.03.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 26.03.2024
pridané: 27.03.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 25.03.2024
pridané: 27.03.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 25.03.2024
pridané: 27.03.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 25.03.2024
pridané: 27.03.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 24.03.2024
pridané: 25.03.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 23.03.2024
pridané: 25.03.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 22.03.2024
pridané: 25.03.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 19.03.2024
pridané: 20.03.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 19.03.2024
pridané: 20.03.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 19.03.2024
pridané: 20.03.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 18.03.2024
pridané: 19.03.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 17.03.2024
pridané: 18.03.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 15.03.2024
pridané: 16.03.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 14.03.2024
pridané: 15.03.2024

Naše Topoľčianky
foto: 23.02.2024
pridané: 24.02.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 13.03.2024
pridané: 14.03.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 10.03.2024
pridané: 13.03.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 10.03.2024
pridané: 13.03.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 10.03.2024
pridané: 13.03.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 11.03.2024
pridané: 12.03.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 10.03.2024
pridané: 12.03.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 10.03.2024
pridané: 11.03.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 06.03.2024
pridané: 07.03.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 04.03.2024
pridané: 05.03.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 26.02.2024
pridané: 27.02.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 24.02.2024
pridané: 25.02.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 23.02.2024
pridané: 24.02.2024

Naše Topoľčianky
foto: 23.02.2024
pridané: 24.02.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 23.02.2024
pridané: 24.02.2024

Naše Topoľčianky
foto: 23.02.2024
pridané: 24.02.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 22.02.2024
pridané: 23.02.2024

Členovia a sympatizanti SZPB
foto: 21.02.2024
pridané: 22.02.2024

Opustil nás priamy účastník SNP Marek Paukov

V nedeľu nás vo veku 97 rokov opustil priamy účastník SNP, člen ZO SZPB Zlaté Moravce a pravidelný účastník prechodu partizánskym chodníkom Zlatno-Skýcov Marek Paukov. Marek Paukov sa ako vojak slovenskej armády zapojil do Slovenského národného povstania. Bojoval v okolí Banskej Bystrice, bol zajatý a držaný nacistami v Korytnici. Neskôr bol prevezený do koncentračného tábora v Nemecku, kde sa mu našťastie podarilo prežiť až do oslobodenia.

Bol aktívnym členom SZPB, pravidelne kým mu to zdravie dovolilo, sa zúčastňoval aj pochodu partizánskym chodníkom zo Zlatna do Skýcova. Rovnako pravidelne sa zúčastňoval pietnych spomienok na oslobodenie mesta Zlaté Moravce. Posledná rozlúčka s hrdinom sa uskutočnila včera na cintoríne v Zlatých Moravciach. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine pozostalého.

Česť jeho pamiatke!

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 20.02.2024
pridané: 21.02.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 19.02.2024
pridané: 20.02.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 18.02.2024
pridané: 19.02.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 18.02.2024
pridané: 19.02.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 17.02.2024
pridané: 18.02.2024

Naše Topoľčianky
foto: 17.02.2024
pridané: 18.02.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 14.02.2024
pridané: 15.02.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 14.02.2024
pridané: 15.02.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 14.02.2024
pridané: 15.02.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 13.02.2024
pridané: 14.02.2024

zdroj: Michaela Orolínová / Martin Jursa / facebook.com
foto: 11.02.2024
pridané: 12.02.2024

Posledná rozlúčka – MUDr. Rastislav Řeháček

zdroj: autosportfoto.sk
info: 10.02.2024
pridané: 12.02.2024

MUDr. Rastislav Řeháček (*28.03.1968 – †09.02.2024)
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 56 rokov zomrel náš kamarát, bývalý pretekár MUDr. Rastislav Řeháček. Rozlúčka so zosnulým sa bude konať dňa 12.2.2023 o 10:00 hodine v hornom kostole v Zlatých Moravciach. Celej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.
(autosportfoto.sk)

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 11.02.2024
pridané: 12.02.2024

Naše Topoľčianky
foto: 10.02.2024
pridané: 11.02.2024

zdroj: FACEBOOK.com
info: 09.02.2024
pridané: 10.02.2024

MUDr. Rastislav Řeháček (*28.03.1968 – †09.02.2024)
– včera nás navždy opustil vo veku 55 rokov známy zlatomoravecký chirurg

Bratia Řeháčkovci si na ceste za úspechom navzájom dopomohli

21. 04. 2013: www.autosportfoto.sk

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 09.02.2024
pridané: 10.02.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 09.02.2024
pridané: 10.02.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 08.02.2024
pridané: 09.02.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 07.02.2024
pridané: 08.02.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 07.02.2024
pridané: 08.02.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 05.02.2024
pridané: 06.02.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 03.02.2024
pridané: 04.02.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 03.02.2024
pridané: 04.02.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
SOŠ polytechnická Ul. SNP2 Zlaté Moravce
foto: 02.02.2024
pridané: 03.02.2024

Dnes nás zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 74 rokov nás dnes 2.2.2024 navždy opustil náš kolega Jozef Holečka. Na našej škole pôsobil viac ako 40 rokov ako učiteľ, neskôr hlavný majster v poľnohospodárskych odboroch vyučovaných na škole. Patril medzi uznávaných odborníkov v oblasti pestovania a najmä rezu ovocných stromov. Mnohí si ho pamätáme ako milého a dobrého človeka, ktorý vždy pomohol a rozveseloval nás svojim každodenným humorom. Jozef nám bude veľmi chýbať.

Pozostalej rodine, priateľom a známym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 01.02.2024
pridané: 02.02.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 01.02.2024
pridané: 02.02.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 31.01.2024
pridané: 01.02.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 29.01.2024
pridané: 30.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 29.01.2024
pridané: 30.01.2024

Naše Topoľčianky
foto: 29.01.2024
pridané: 30.01.2024

Naše Topoľčianky
foto: 28.01.2024
pridané: 29.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 27.01.2024
pridané: 28.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 27.01.2024
pridané: 28.01.2024

Naše Topoľčianky
foto: 26.01.2024
pridané: 28.01.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 27.01.2024
pridané: 27.01.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 26.01.2024
pridané: 27.01.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 25.01.2024
pridané: 27.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 25.01.2024
pridané: 26.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 24.01.2024
pridané: 25.01.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 24.01.2024
pridané: 25.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 24.01.2024
pridané: 25.01.2024

Martina Mikulášiková
foto: 23.01.2024
pridané: 24.01.2024

S hlbokým žiaľom zranení oznamujeme všetkým príbuzným priateľom a známym že nás dňa 20.01.2024 navždy opustil náš drahý otec, druh, syn, brat TOMÁŠ FURDA.
Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým sa bude konať dňa 26.01.2024 v piatok o 14:00 hod. na miestnom cintoríne v Beladiciach.

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 23.01.2024
pridané: 24.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 23.01.2024
pridané: 24.01.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 23.01.2024
pridané: 24.01.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 22.01.2024
pridané: 23.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 20.01.2024
pridané: 21.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 20.01.2024
pridané: 21.01.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 19.01.2024
pridané: 20.01.2024

Naše Topoľčianky
foto: 19.01.2024
pridané: 20.01.2024

Naše Topoľčianky
foto: 18.01.2024
pridané: 19.01.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 18.01.2024
pridané: 19.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 17.01.2024
pridané: 18.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 17.01.2024
pridané: 18.01.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 16.01.2024
pridané: 17.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 13.01.2024
pridané: 17.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 14.01.2024
pridané: 15.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 14.01.2024
pridané: 15.01.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 13.01.2024
pridané: 14.01.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 13.01.2024
pridané: 14.01.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 13.01.2024
pridané: 14.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 11.01.2024
pridané: 12.01.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 11.01.2024
pridané: 12.01.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 10.01.2024
pridané: 11.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 09.01.2024
pridané: 10.01.2024

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
foto: 08.01.2024
pridané: 09.01.2024

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 8. januára 2024 nás vo veku 54 rokov predišla do večnosti pani Renáta Macejechová rod. Zbonková, dcéra Viliama Zbonku a Márie rod. Drienovskej. Termín pohrebných obradov bude upresnený neskôr. Smútiacej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť. R. I. P.

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 04.01.2024
pridané: 05.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 04.01.2024
pridané: 05.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 04.01.2024
pridané: 05.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 04.01.2024
pridané: 05.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 04.01.2024
pridané: 05.01.2024

Naše Topoľčianky
foto: 03.01.2024
pridané: 03.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 01.01.2024
pridané: 02.01.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 01.01.2024
pridané: 02.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 01.01.2024
pridané: 02.01.2024

NOSTALGIA – Pohrebná služba Zlaté Moravce
foto: 31.12.2023
pridané: 01.01.2024

SLZA – Pohrebné služby Zlaté Moravce
foto: 31.12.2023
pridané: 01.01.2024