Mesto získalo vysokú dotáciu na rekonštrukciu Základnej školy

Robotnícka

zdroj: 22. september 2022 | zlatemoravce.eu | Zlaté Moravce | Tekovské Noviny | Peter Klimant

———

Centrálny register zmlúv

Dátum zverejnenia: 30.06.2022

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY:
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Robotnícka

Poskytovateľ:
Ministerstvo životného prostredia SR

V zastúpení:
Slovenská inovačná a energetická agentúra

Prijímateľ:
Mesto Zlaté Moravce

Celkové oprávnené výdavky:
1 013 028,48 EUR

Vlastné zdroje financovania vo výške 5 %:
50 651,42 EUR

Zmluvne dohodnutá čiastka dotácie:
962 377,06 €

CELÁ ZMLUVA – crz.gov.sk