ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce / Lovce – 29.10.2022

Kandidáti:

František Richter, Mgr., 46 r., starosta obce, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná
strana

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do obecného zastupiteľstva / Lovce – 29.10.2022

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 5
Volebný obvod č. 1
Kandidáti:

1. Karol Gálik, 44 r., vodič, Slovenská národná strana
2. Peter Gálik, 53 r., elektrikár, SMER – sociálna demokracia
3. Marta Gažiová, Mgr., 51 r., učiteľka, HLAS – sociálna demokracia
4. Miroslav Greguš, 39 r., vedúci kvality, SMER – sociálna demokracia
5. Marián Kováč, 35 r., robotník, SMER – sociálna demokracia
6. Ján Kurkin, 38 r., murár, SMER – sociálna demokracia
7. Jozef Laurinec, 32 r., obchodný zástupca, SMER – sociálna demokracia
8. Roman Martiška, Mgr., 30 r., novinár, nezávislý kandidát