Audiozáznam zo včerajšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva

zdroj: zlatemoravce.eu / 28.12.2023
Vážení občania, pod týmto textom nájdete audiozáznam z dnešného (28.12.2023) zasadnutia mestského zastupiteľstva:

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie
prístroje
(mat. č.1-10MZ-2023)
Audio záznam – v čase od 5:22 do 36:00
ZMENA (návrh p. Ivanovičovej)
– zvýšenie daní z nehnuteľností bola zmenená z 25 % na 23 %
SCHVÁLENÉ
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (mat. č.2-10MZ-2023)
Audio záznam – v čase od 36:00 do 45:20
ZMENA (návrh p. Ivanovičovej)
– zvýšenie poplatku za odpady bola zmenaná z pôvodných 25 % na 15 %
Fyzická osoba: 35€ osoba / rok
nad 62 rokov – 30€ osoba / rok
SCHVÁLENÉ
13. Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane programov a
podprogramov s výhľadom na roky 2025 a 2026 (mat. č.3-10MZ-2023)
Audio záznam – v čase od 45:20 do 46:30
SCHVÁLENÉ

Za body 11. – 12. – 13. hlasovali všetci prítomní poslanci:
17. Vicianová Ivona, PharmDr. JUDr. nezávislá kandidátka
8. Ivanovič Stanislav SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
9. Ivanovičová Klaudia, PaedDr. nezávislá kandidátka
4. Eckhardtová Marta, Ing. MPH SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
15. Šepták Pavel, Mgr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
10. Kováč Martin, JUDr. nezávislý kandidát
5. Fintor Ján, Ing. nezávislý kandidát
3. Červený Vladimír, Ing. nezávislý kandidát
7. Holub Marek, Ing. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
12. Orolín Ľuboš, Ing. nezávislý kandidát
14. Pavlenda Patrik, nezávislý kandidát
2. Cimmermann Michal, JUDr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
11. Madola Ivan SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS

Neprítomní poslanci:
1. Balážová Marta, MVDr. KDH, ŠANCA, DS, SPOLU, ZA ĽUDÍ, ODS – Občianski demokrati Slovenska, OKS
6. Galaba Milan, Mgr. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
13. Pacalajová Anna, Ing. SMER – SD, Hlas – sociálna demokracia, SNS
16. Uhrinová Denisa, SME RODINA

SCHVÁLENÉ
– zvýšenie daní z nehnuteľností o 23 % oproti roku 2023

– zvýšenie poplatku za odpady o 15 % oproti roku 2023
Fyzická osoba: 35€ osoba / rok
nad 62 rokov – 30€ osoba / rok