Budúci mesiac sa začína rekonštruovať cesta Veľké Uherce – Skýcov + cena, info…

zdroj: 14. marec 2023 | facebook.com | Chceme zmenu v Partizánskom

Milí spoluobčania, milí priatelia.

TSK budúci mesiac začína rekonštruovať cestu Veľké Uherce – Skýcov!!!

Spoločné úsilie všetkých štyroch poslancov v minulom i predminulom volebnom období, v snahe presadiť rekonštrukciu cesty II/511 Veľké Uherce- Skýcov, sa v tomto roku mení na realizáciu rekonštrukčných prác. Veľmi dobre si pamätám spoločné rokovania v Komisii dopravy TSK, ktorej členmi za náš okres boli Erich Dvonč a Tomáš Merašický a ja som sa jej zúčastňoval ako podpredseda TSK. Spoločné rokovania k prioritám so županom Jaroslavom Baškom, ktorému tiež záležalo na predmetnej rekonštrukcii a postupné schvaľovanie projektov a kofinancovania v prípade úspešnej žiadosti o NFP. A potom opakované kontroly a predlžovanie zo strany riadiaceho orgánu. Už to máme za sebou…

Tri zo štyroch úsekov sa začínajú rekonštruovať budúci mesiac…

Odovzdanie staveniska je plánované na 13.4.2023.

1.etapa km 0,00-3,432 vrátane dvoch mostných objektov, cena po VO 1,7 mil., lehota výstavby 50 dni, zhotoviteľ COLAS Slovakia a.s.

3.etapa km 5,300-10,29;cena po VO 12,08 mil., lehota 300 dni, zhotoviteľ združenie Eurovia SK, a.s. a ViOn a.s.

4.etapa km 10,3-13,757, cena po VO 2,3 mil., lehota 90 dni, zhotoviteľ Eurovia SK a.s. Spolu je to 11,86 km a 16,11 milióna eur.

Aktuálne schválený NFP na všetky tri etapy je 11,64 miliona. K nákladom je treba pripočítať ešte projektové dokumentácie, stavebný a autorský dozor, čo bude spolu ďalších cca 200 tisic. Čiže z vlastných zdrojov TSK k NFP musí investovať cca 4,7 mil.eur. Prvá etapa začína vo Veľkých Uherciach a posledna končí na hranici s Nitrianskym samosprávnym krajom.

Spolu meníme a rozvíjame Partizánske. Spolu meníme a rozvíjame región Partizánske. Spolu sme Partizánske.

S úctou Jozef Božik.