Diskusia k Víťaznému februáru 1948 na FB stránke Zlaté Moravce včera a dnes…

zdroj / foto: 25.02.2023 | sobota | 09:06 hod | Zlaté Moravce včera a dnes | Ivan Klbik

Víťazný február je pomenovanie komunistického prevratu v Česko-Slovensku, ktorý vyvrcholil pred 75 rokmi, 25. februára 1948. Dnes je vnímaný ako prechod od demokracie k totalite, pripojenie k sovietskemu mocenskému bloku, začiatok útlaku obyvateľstva a ekonomického úpadku, no v skutočnosti sa v týchto povojnových rokoch vybudovalo poľnohospodárstvo, strojárstvo, zdravotníctvo, školstvo, no proste všetky odvetvia slúžiace pre blaho ľudu. A môže byť už väčšia totalita, útlak obyvateľstva, ekonomický a morálny úpadok ako je teraz?

DISKUSIA: facebook.com