DNES bude presúvať nadrozmerný náklad po ceste aj cez okres Zlaté Moravce…

zdroj / foto: 15. október 2023 | facebook.com | GL Pro sro – doprovody ťažkých a nadrozmerných prepráv

Priatelia, kamaráti, sledovatelia, široká automobilová verejnosť.

Opäť Vás chceme informovať, že dňa 16.10.2023 tj.pondelok od 10:00 sa bude presúvať nadrozmerný náklad po ceste na trase : Tlmače – Kozárovce – Volkovce časť Olichov – Beladice – Nitra – Čakajovce – Zbehy – Čab. Žiadame Vás o maximálne rešpektovanie pokynov sprievodných vozidiel ako aj príslušníkov PZ SR KDI Nitra počas presunu nákladu. Zvýšte opatrnosť a pozornosť. Ďakujeme. 🚔🚛