Mesto ocenilo našich najlepších zdravotníkov

zdroj: 15. jún 2023 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce udelilo ocenenia pre najlepších lekárov, zdravotníckych a sociálnych pracovníkov za rok 2022. Ceny boli odovzdané vo štvrtok 15. júna 2023 v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu.

Ceny boli odovzdané na základe doručených návrhov, z ktorých boli vybraní tí najlepší. Laureátov ocenenia vyberala Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach.

Plakety zdravotníkom odovzdal primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár spoločne s členkou Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Denisou Uhrinovou. „Ja mám pred zdravotníkmi veľkú úctu. Naozaj si veľmi vážim vašu prácu. Všetkým vám veľmi pekne za to, čo robíte, ďakujem. Nech sa vám vo vašej práci darí,“ povedal zdravotníkom primátor Dušan Husár.

Ocenenie získalo šesť osobností: Ing. Marta Eckhardtová, Dana Krpalová, MUDr. Dana Poláková, Bc. Alena Kostolániová, Veronika Valkovičová a Peter Blaži.

Posledný menovaný – Peter Blaži ako jediný nepatrí medzi zdravotníkov a sociálnych pracovníkov. Šlo o výnimočné ocenenie pre len 13-ročného žiaka 7. ročníka základnej školy, ktorý hrdinsky zachránil svoju 77-ročnú starú mamu, ktorá skolabovala. Resuscitoval ju až do príchodu záchranárov, čím jej zachránil život. „Za toto ocenenie som veľmi vďačný. Je to pre mňa obrovská česť, že v mojom veku mi bola udelená takáto pekná cena. Ešte raz, ďakujem,“ povedal dojatý siedmak Peter.

Ďakovné slová vyslovila aj ocenená Marta Eckhardtová. „V mene všetkých ocenených ďakujem za tú česť, ktorá sa nám dostala. Práca zdravotníka je skutočne neľahká. Vážim si toho, že mesto Zlaté Moravce každoročne udeľuje tieto ocenenia a nezabúda na svojich zdravotníkov,“ vyjadrila sa.

Súčasťou programu bolo i hudobné vystúpenie. Zahrali žiaci Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach. Moderátorkou podujatia bola Tatiana Kováčová.

Peter Klimant

Mesto Zlaté Moravce ocenilo prácu zdravotníkov Nemocnice AGEL Zlaté Moravce

zdroj: 16. jún 2023 | nemocnicazlatemoravce.agel.sk

V obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach sa včera uskutočnilo slávnostne oceňovanie vybraných zdravotníckych pracovníkov, ktorí si z rúk primátora Zlatých Moraviec prevzali cenu a poďakovanie za prácu. Ide o najvýznamnejšie uznanie zo strany radnice zdravotníkom, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju zdravotníctva a sociálnych služieb v roku 2022.

Laureáti slávnostného ocenenia boli navrhnutí na základe odporúčania tak vedenia Nemocnice AGEL Zlaté Moravce ako aj Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach či obyvateľov mesta. Z rúk primátora mesta Zlaté Moravce PhDr. Dušana Husára si zamestnanci nemocnice prevzali plaketu v kategórii lekár, sestra a iný zdravotný pracovník. Nemocnica navrhla oceniť za celoživotnú prácu a oddanosť v oblasti zdravotníctva aj bývalú riaditeľku a členku predstavenstva Nemocnice AGEL Zlaté Moravce, Ing. Martu Eckhardtovú, MPH.

 ,,Na našich kolegov sme nesmierne hrdí. Aj tento rok boli ocenení zdravotníci z našej nemocnice za profesionálny a ľudský prístup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Opäť sa potvrdilo, že lekári, sestry i zdravotnícky personál sú jedineční, pretože život a zdravie človeka je nenahraditeľné,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zlaté Moravce, MUDr Nina Horniaková.

Ocenení za Nemocnicu AGEL Zlaté Moravce:

MUDr. Dana Poláková – získala ocenenie v kategórii Lekár

Lekárka ocenená za prínos, rozvoj a aktívnu prácu  v oblasti zdravotníctva a zároveň je aj poďakovaním za jej dlhoročnú prácu, ktorú vykonáva sústavne u jedného zamestnávateľa takmer tri desaťročia. Je poďakovaním za manažment pacienta a inovácie v liečbe, za láskyplnú a odbornú starostlivosť s akou  svojim pacientom pristupuje. MUDr. Danka Poláková  pôsobí v zlatomoravskej nemocnici takmer tri desaťročia. Ako mladá absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave nastúpila na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Po návrate z materskej dovolenky pracovala na detskom oddelení. Následným vzdelaním si vedomosti a zručnosti rozšírila po absolvovaní atestácie z pediatrie a neskôr aj z odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. V Nemocnici AGEL Zlaté Moravce zastáva post vedúcej lekárky oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie od roku 2008. Počas pôsobenia na oddelení získala dlhoročné skúsenosti, ktoré zúročila vo svojej práci.

Bc. Alena Kostolániová – ocenená v kategórii Sestra

Svoju profesijnú kariéru začala štúdiom na Strednej zdravotníckej škole v Nitre a následne pokračovala v bakalárskom štúdiu na Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre odbor ošetrovateľstvo. V auguste 2008 nastúpila pracovať do Nemocnice AGEL Zlaté Moravce, kde pracuje dodnes. Zastáva post vedúcej sestry oddelenia vnútorného lekárstva a JIS. Jej profesionálny prístup, ochota, pracovitosť a ústretovosť je prínosom nie len pre pacientov, ale i pre celý kolektív interného oddelenia. Svojou dobrotou, pokorou a šľachetnosťou si získala dôveru tak kolegov ako aj pacientov, no najmä srdcia blízkych a rodiny. S úsmevom zvláda náročné manažovanie práce sestier, sanitárov aj pomocníc a nielen to, je pravou rukou primárky aj lekárov. Tí sa môžu na ňu kedykoľvek spoľahnúť. Pod jej vedením kolektívu nikdy nechýba chuť a odvaha do práce. Odbornosť si zvyšuje kontinuálnym vzdelávaním, aktuálne špecializačným štúdiom ošetrovateľská starostlivosť o dospelého pacienta.

Dana Krpalová – ocenená v kategórií Iný zdravotnícky pracovník (sanitár)

Okrem lekárov a sestier sú nenahraditeľní v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, ich práca si vyžaduje veľa úsilia, sebazaprenia a trpezlivosti. Náročná práca sanitárov je sprevádzaná  veľkou dávkou empatie, citu a láskavého prístupu. V decembri 2011 nastúpila pracovať na chirurgické oddelenie ako pomocný zdravotnícky personál. Práca ju tak napĺňala, že aj napriek pokročilému veku sa popri zamestnaní začala vzdelávať na Strednej zdravotníckej škole v Nitre. V súčasnosti pracuje na oddelení dlhodobo chorých, ktoré bolo počas covid pandémie reprofilizované na covid oddelenie. Toto oddelenie si vyžaduje veľa fyzickej a psychologickej intervencie, perfektné reakcie na rozličné ľudské situácie a problémy, aby dokázala operatívne riešiť tak predvídané ako aj nepredvídané okolnosti.

Ing. Marta Eckhardtová, MPH – ocenená za dlhoročnú a obetavú prácu v zdravotníctve

Ocenenie je poďakovaním nielen za jej dlhoročnú prácu a vedenie zdravotníckych zariadení, ale najmä za inováciu v oblasti správy a riadenia nemocníc, rozvoja manažérskych postupov, za vytrvalosť a húževnatosť s akou vedie tak svojich kolegov a spolupracovníkov, ako aj klientov a partnerov nemocnice. Manažérsku prácu a riadenie v oblasti zdravotníctva vykonávala vždy pre dobro a prosperitu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom aktuálne pôsobila, častokrát aj na úkor svojho osobného voľna a rodiny.

Vysokoškolské štúdium na Fakulte riadenia Vysokej škole ekonomickej v Bratislave ukončila v roku 1979. Pokračovala tak v certifikovanom pomaturitnom nadstavbovom štúdiu, ako aj v externom špecializačnom štúdium s dosiahnutým titulom MPH. Jej viac ako 31-ročnú prax v oblasti manažmentu zdravotníckych zariadení rôznych právnych foriem vykonáva takmer súvislo od roku 1991.  Jej Alma mater bola práve Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, kde ako mladá absolventka VŠ nastúpila na pozíciu ekonomického námestníka. Neskôr viacnásobne a úspešne zastávala post riaditeľky. Okrem toho jej riadiace a manažérske zručnosti vynikli na pozícii riaditeľa v topoľčianskej, levickej, handlovskej nemocnici, ale aj na pozícii ekonomického námestníka v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor.

Ing. Marta Eckhardtová, MPH, okrem práce v zdravotníckych zariadeniach, zastáva post predsedníčky Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej mesta Zlaté Moravce, členstvo v celoslovenskej kontrolnej rade Slovenského červeného kríža. V minulosti bola členkou rady a predsedníčkou dozornej rady Asociácie nemocníc Slovenska. Počas štyroch rokov, v období od 2010 do 2017, pôsobila aj ako hodnotiteľka projektov operačného programu Zdravotníctvo a v rokoch 2011-2018 bola členkou expertnej pracovnej skupiny pre oblasť ekonomiky pre DRG na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za Asociáciu nemocníc Slovenska. Aktuálne je členkou predstavenstva Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a riaditeľkou a konateľkou Nemocnice AGEL Handlová.