Mochovce: Tretí blok dosiahol 100 % výkon

zdroj: 25.september 2023 | 15:25 hod | facebook.com | seas.sk

V etape energetického spúšťania Slovenské elektrárne, a.s. zvýšili výkon na 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce na 100 %. Nový jadrový blok vyrobí za rok elektrinu pre zhruba polovicu slovenských domácností. Od prvého prifázovania k sieti počas skúšok postupne dodal do siete už viac než milión megawatthodín elektriny. Viac v tlačovej správe. 👇

Nový jadrový blok vyrobí za rok elektrinu pre zhruba polovicu slovenských domácností.

Slovenské elektrárne, a.s., na 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce v etape energetického spúšťania zvýšili výkon na 100 %. Od prvého prifázovania k sieti (31. január 2023) blok počas skúšok postupne dodal do siete viac než milión megawatthodín elektriny, čo pokryje priemernú ročnú spotrebu asi štyristotisíc slovenských domácností. Na plnom výkone však zvládne za rok pokryť spotrebu až 1,3 milióna rodín.

„Je to historický moment pre Slovenské elektrárne i celú krajinu. Gratulujem a ďakujem všetkým kolegom, dodávateľom, dozorným, kontrolným a partnerským inštitúciám, ktorí urobili maximum, aby sme mohli tento dôležitý míľnik dosiahnuť a spraviť výrobu elektriny na Slovensku ešte zelenšou pre nás a budúce generácie – minimálne na ďalších 60 rokov.“Branislav Strýček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární

Začiatkom septembra Slovenské elektrárne ukončili všetky testy energetického spúšťania na výkonovej hladine do 90 %. Zo skúšok vyhotovili správu a odovzdali ju Úradu jadrového dozoru SR. Tým najväčší výrobca elektriny na Slovensku splnil podmienky pre ďalšie – tentokrát záverečné – zvýšenie výkonu reaktora 3. bloku už na 100 %, čo je jeho nominálny výkon. Na tomto výkone vykonajú elektrárne záverečné skúšky energetického spúšťania, po ktorých bude nasledovať 144-hodinový preukazný chod.

„Po náročných testoch, ktoré sú potrebné na dokladovanie bezpečnej prevádzky 3. bloku, sme sa dostali do záverečnej fázy. Skúšky na plnom výkone plánujeme na prelome septembra a októbra, vrátane 144-hodinového preukázaného chodu. Všetky testy doteraz potvrdili pripravenosť nového bloku na dlhodobú bezpečnú výrobu elektrickej energie bez emisií CO2.“Peter Farkaš, manažér prevádzky AE Mochovce

Mochovce 3 v kontexte energetiky na Slovensku

Nový jadrový blok v Mochovciach pokryje takmer 13 % celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Z pohľadu výroby elektriny sa tak krajina už tento rok stáva energeticky sebestačnou.

Jadrovú energiu podporuje sedem z desiatich Slovákov. Až 60 % si myslí, že vyrábať elektrinu v atómovej elektrárni je bezpečné. Ukazujú to výsledky prieskumu verejnej mienky agentúry ACRC pre Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) a Slovenské elektrárne, vykonanom na prelome júna a júla 2022.

Čo všetko čaká Mochovce 3 počas uvádzania do prevádzky? Pozrite si video:

O Slovenských elektrárňach

Približne 70 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku je zo Slovenských elektrární, a. s. Najmä vďaka jadrovým elektrárňam najväčší slovenský výrobca dodáva až 95 % elektriny bez emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jeden zo skleníkových plynov zodpovedných za globálne otepľovanie. Za znižovanie emisií sa spoločnosť ako jediná na Slovensku a vo východnej Európe dostala na prestížny index Financial Times: Europe´s Climate Leader 2022.

Okrem jadrových prevádzkuje spoločnosť aj 31 vodných, dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne. Ich celkový výkon je 4143,8 megawattov.

Kto sú akcionári

Spoločnosť má dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom je spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (SPH), vlastniaca podiel na základnom imaní vo výške 66,0000000523 %. V SPH vlastnia 50 % podiel na základnom imaní spoločnosť EP Slovakia B.V. (dcérska spoločnosť skupiny EPH) a zvyšných 50 % patrí spoločnosti Enel Produzione S.p.A (dcérska spoločnosť skupiny Enel).

Minoritným akcionárom Slovenských elektrární s podielom na základnom imaní 33,9999999477 % je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR.

3D model vytvorený zo skenovania elektrárne v Mochovciach. Pozrite sa, ako vyrába elektrinu.