28.6.2023 sa uskutočnila odborná edukačná prednáška pre členov ZO ZDS , ktorú zorganizoval výbor ZO ZDS na tému: Starostlivosť o nohy diabetika .Po krátkej teoretickej časti a prevzatí edukačných materiálov pani Košútová Eva prakticky ukázala na dobrovoľníčke spôsob ošetrenia nôh suchou medicínskou pedikúrou. Ďakujeme za cenné rady pre každodennú starostlivosť o nohy aj v domácom prostredí .
zdroj: fb, správa/email, 30.06.2023, vedúca RP, Eva Pacalajová