Farnosť Nanebovzatia Panny Márie Skýcov
foto: 24.11.2023 / pridané: 25.11.2023

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 24. decembra 2023 nás vo veku 87 rokov predišla do večnosti pani Barbora Belicová. Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude v stredu 27. decembra 2023 o 14:00 hod. vo filiálnom kostole v Machulinciach. Telesné pozostatky zosnulej budú následne uložené do hrobu na miestnom cintoríne. Smútiacej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť.R. I. P.