Takéto veselé boli tento rok fašiangy v Machulinciach

zdroj / foto: 21. január 2024 | facebook.com | Obec Machulince

Srdečne poďakovanie patrí DH Machulince a jej členom, ale aj tým muzikantom, ktorí doplnili rady dychovky z okolitých obcí, ďakujeme aj všetkým, ktorí pomohli s materiálom a rekvizitami pre masky do sprievodu ale aj samotným zamaskovaným za odvahu a vytrvalosť a v neposlednom rade všetkým občanom, ktorí sa nehanbili a vyšli zo svojich príbytkov, pohostili i si zatancovali v sprievode. ĎAKUJEME a tešíme sa opäť o rok 🎷🥁🎺🫶🏻

VIDEO —> facebook.com
FOTO —> facebook.com