17.10.2023 (utorok) Teplárne ZM s.r.o. dnes spustila dodávku tepla v Zlatých Moravciach

Zahájenie vykurovacej sezóny 2023-2024.

Týmto informujeme našich odberateľov tepla, že dňa 17.10.2023, zahajujeme vykurovaciu sezónu 2023-2024, na základe dodržania Vyhlášky o určenom čase dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Z.z. č. 152/2005 §1, odst. 2 (a).