Verejná kontrola Zlaté Moravce – Mesto, v ktorom sa budete báť umierať

zdroj: 18. jún 2023 | facebook.com | Verejná kontrola Zlaté Moravce | Miroslav Holý

Miroslav Holý:

Mesto, v ktorom sa budete báť umierať 💀

Poslanci jednohlasne schválili zmenu prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Zlaté Moravce. Tento návrh bol naposledy presunutý na ďalšie rokovanie z dôvodu, aby bol prerokovaný vo vybraných komisiách. Presunutie návrhu prinieslo jednu zmenu – navýšenie nájmov aj pre dvojhroby bez betónovej obruby.

Nový cenník je platný od 17.5.2023. V porovnaní s vybranými mestami (s rovnakým podnebím) sa jedná o 2- až 3-násobne vyššie ceny. Zatiaľ čo napr. v Šali zaplatíme nájomné za dvojhrob na 10 rokov vo výške 50 €, v Zlatých Moravciach zaplatíme 90 €. Alebo jednohrob na 10 rokov v Seredi stojí 20 €, pričom u nás v Zlatých Moravciach je to 60 €. Podobne ako Zlaté Moravce je na tom už len mesto Nitra, kde je aktuálne primátorom Marek Hattas.

Rekapitulácia vybraných poplatkov (z predošlého príspevku – niektoré položky išli smerom nahor až o vyše 130 %):

– vykopanie hrobu pre dospelú osobu – z 99.90 € na 199.00 €
– vykopanie dvojhrobu – z 129.90 € na 300.00 €
– otvorenie hrobky (kopanie) – z 85.90 € na 220.00 €
– otvorenie hrobky (odklad. a zaklad. kryc. dosiek) – z 75.50 € na 199.00 €
– použitie kadidla – z 2.90 € na 4.50 €
– prenájom hrobového miesta, hrobka (prvých 10 rokov) – z 30.00 €/m² na 45.00 €/m²
– prenájom hrobového miesta, hrobka (ďalších 10 rokov) – z 7.00 €/m² na 10.00 €/m²

MIESTO na DISKUSIU: facebook.com

Cenník cintorínskych služieb platný od 17.05.2023:

cenník – pdf