Verejná kontrola Zlaté Moravce – Pozemkový Black Friday?

zdroj: 05.02.2023 | facebook.com | Verejná skupina Verejná kontrola Zlaté Moravce | Miroslav Holý

Miroslav Holý:

Pozemkový Black Friday?

Koncom minulého roka boli pozemky v rozlohe 9.33 áru (9 330 m²) predané mestom za 286 735 € za účelom „funkčného využitia územia“. Z toho:

  • 7.29 áru má slúžiť na „bytovú výstavbu vidieckeho charakteru“, pričom kúpna cena bola 36.10 €/m²
  • 2.04 áru má podporovať cestovný ruch spôsobom „rekreácie v prírodnom prostredí“, pričom kúpna cena bola 11.60 €/m²

Podľa znaleckého posudku bola pre pozemky na výstavbu bytov stanovená minimálna cena na 22.05 €/m², na zvyšok 10 €/m² (k tomuto si môže každý spraviť vlastný názor, aké sú skutočné reálie cien pozemkov v Zlatých Moravciach).

Prvá verejná obchodná súťaž bola vyhlásená počas letných mesiacov dovolenkovej sezóny, pričom poslanci schválili navýšenie kúpnej ceny na 50 €/m² pre pozemky na výstavbu bytov a 15 €/m² na ostatné pozemky. Táto skončila neúspešne.

Následne zasadala komisia správy mestského majetku, na ktorej bolo schválené zníženie kúpnej ceny o 30 %, tzn. na 36.10 €/m² a 11.60 €/m². Vyhlásená bola druhá obchodná verejná súťaž, ktorú vyhrala Monika Sarková.

Na otázku prečo byty nestavá mesto odpovedal viceprimátor Marek Holub nasledovne: „Mesto nie je developer, aby stavalo byty, radšej to nechá na odborníkov.“ Možno aj preto nový dvojizbový byt na Ďateliniskách aktuálne stojí 107 000 € (1900 €/m²).

MIESTO na DISKUSIU: facebook.com


Súvisiacie články:

07. október 2022 | zm33.sk
Mesto Zlaté Moravce predáva pozemky v minimálnej hodnote 276-tisíc EUR

14. november 2022 | zm33.sk
Mesto Zlaté Moravce predalo pozemky v obchodnej súťaži za 286 735,00 €