VIDEO – Najlepšia škola v okrese Zlaté Moravce

zdroj: 26. jún 2024 | SALATIKOVCI | Základná škola sv. Don BOSCA Zlaté Moravce | facebook.com
viac článkov – Základná škola sv. Don Bosca Zlaté Moravce: zm33.sk

Viete, kto bol najlepší v monitore z celého okresu? No predsa naši deviataci. Ich výsledky boli nad celoslovenským priemerom.

Na základe perfektne zvládnutého monitoru našimi deviatakmi sa Základná Škola sv. Don BOSCA v Zlatých Moravciach stala najúspešnejšou školou v okrese!!!