Dňa 15.12.2022 sa bude konať Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, na ktorom budú poslanci rozhodovať aj o zvýšení dane za psa.

zdroj: 30. november 2022 | zlatemoravce.eu | Mesto Zlaté Moravce
foto: pixabay.com

DAŇ ZA PSA (kalendárny rok)

rok 2016 – 2022:

a) v rodinných domoch 6,-€

b) v domácnostiach, ktoré sú v bytových domoch 35,-€

c) v chovnom priestore, ktorý vlastní právnická osoba alebo podnikateľ 25,-€


návrh 2023:

a) v rodinných domoch 8,-€

b) v domácnostiach, ktoré sú v bytových domoch 45,-€

c) v chovnom priestore, ktorý vlastní právnická osoba alebo podnikateľ 50,-€

Návrh 2023:

Návrh VZN 4v1_2023_MsZ – pdf