Plánované prerušenie distribúcie elektriny

zdroj / foto: 09.11.2022 | zlatemoravce.eu | Oficiálna stránka mesta Zlaté Moravce

Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy si Vám dovoľujeme podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznámiť, že v nižšie uvedenom termíne
bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky. Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu, držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.,
v zmysle § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá. Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Dátum a hodina začiatku: 11.11.2022 07:30:00 hod.
Dátum a predpokladaná
hodina ukončenia: 11.11.2022 14:30:00 hod.
Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:
24ZZS40822320007 ROBOTNÍCKA 2, ZLATÉ MORAVCE

V čase od 07:30:00 hod. do 14:30:00 hod.:
HOLLÉHO č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
MURGAŠOVA č. 5
NAB ŽITAVSKÉ č. 3/BL,7,22,24,24/OP
TOVÁRENSKÁ č. 4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26,28,29,30,31,32,34,36,38,40,42,44
ČAJKOVSKÉHO č. 1,1/A,2,2/PR,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14/ZA