Platené parkovanie v meste Zlaté Moravce – mapa, cenník, žiadosti

zdroj: 20. jún 2024 | zlatemoravce.eu
viac článkov: Parkovanie v Zlatých Moravciach: zm33.sk

Mesto Zlaté Moravce Vám oznamuje, že na základe schváleného VZN Mesta Zlaté Moravce č. 17/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území Mesta Zlaté Moravce bude od 1.7.2024 zavedené spoplatnené parkovanie motorových vozidiel na  uliciach: Sama Chalupku, Janka Kráľa, Migazziho, Námestie A. Hlinku – parkovisko pred poštou, Robotnícka, Robotnícka vedľa polikliniky, Bernolákova pred poliklinikou, Štefánikova – v úseku od Bernolákovej po Štúrovu ulicu, 1. mája – pred MsÚ, Andreja Kmeťa.

Platenie za parkovanie je možné realizovať formou:

úhrady v parkovacom automate v zóne s regulovaným státím
úhrady prostredníctvom mobilného telefónu formou SMS
úhrady cez mobilnú aplikáciu Upay – parkovací lístok;
úhrady cez mobilnú platbu (QR kód alebo https://qrpark.me/zlatemoravce) s využitím platobnej karty

Doba spoplatnenia je stanovená nasledovne:
Zóna A
Po – Pia v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Sobota v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Cenník parkovania:
Prvá ½ hodina zadarmo (možné využiť 1x za deň).
Druhá a ďalšia hodina parkovania 0,50 Eur.
Nárok na prvú polhodinu ZADARMO nevzniká, keď nezaevidujete EČV jedným z uvedených spôsobov.

Žiadosti o vydanie rezidentských kariet má Mesto Zlaté Moravce zverejnené na webovej stránke Mesta Zlaté Moravce: www.zlatemoravce.eu/parkovanie

Pre viac informácií o podmienkach vydania rezidentských kariet kontaktujte: Kristínu Horváthovú, t. č.: 0376923923, e-mail: kristina.horvathova@zlate.moravce.eu

Prílohy k platenému parkovaniu:
Zverejnené 20.6.2024

1. Žiadosť o vydanie rezidentskej karty – podnikateľ
2. Žiadosť o vydanie rezidentskej karty – obyvateľ
3. Žiadosť o vydanie rezidentskej karty – abonent
4. Príloha k RK – OBYVATEĽ -Dohoda o poskytnutí MV na služobné a súkromné účely
5. Príloha ČESTNÉ PREHLÁSENIE k RK – PODNIKATEĽ – motorové vozidlo využívané s výkonom podnikateľskej činnosti
6. Príloha k RK – ABONENT – Súhlas vlastníka bytu
7. ČESTNÉ PREHLÁSENIE O PORUCHE VOZIDLA

Návštevnícke parkovanie v CMZ Zlaté Moravce

Prvá ½ hodina parkovaniaDruhá a ďalšia hodina parkovania
SMS0,00 Eur0,50 Eur
Mobilná aplikácia0,00 Eur0,50 Eur
Parkovací automat0,00 Eur0,50 Eur
Úhrada cez mobilnú platbu s využitím platobnej karty0,00 Eur0,50 Eur

Rezidentské parkovanie v CMZ Zlaté Moravce

RK – obyvateľ100 Eur/ BJ/ rok
RK – podnikateľ500 Eur/ SP/ rok
RK – abonent250 Eur/BJ/rok

BJ – bytová jednotka
SP – sídlo prevádzky, resp. miesto podnikania
Rok – kalendárny rok od 1.1. do 31.12., pričom cena bude určená vždy do 31.12. alikvotne

Na týchto uliciach vzniknú platené parkovacie miesta:
https://www.zm33.sk/v-centre-mesta-vznikne-321-platenych-parkovacich-miest/