Toľkoto budú platiť vodiči za parkovanie v Zlatých Moravciach

Návštevnícke parkovanie v CMZ Zlaté Moravce

Prvá ½ hodina parkovaniaDruhá a ďalšia hodina parkovania
SMS0,00 Eur0,50 Eur
Mobilná aplikácia0,00 Eur0,50 Eur
Parkovací automat0,00 Eur0,50 Eur
Úhrada cez mobilnú platbu s využitím platobnej karty0,00 Eur0,50 Eur

Rezidentské parkovanie v CMZ Zlaté Moravce

RK – obyvateľ100 Eur/ BJ/ rok
RK – podnikateľ500 Eur/ SP/ rok
RK – abonent250 Eur/BJ/rok

BJ – bytová jednotka
SP – sídlo prevádzky, resp. miesto podnikania
Rok – kalendárny rok od 1.1. do 31.12., pričom cena bude určená vždy do 31.12. alikvotne

Na týchto uliciach vzniknú platené parkovacie miesta:
https://www.zm33.sk/v-centre-mesta-vznikne-321-platenych-parkovacich-miest/